Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Türk Geriatri 2014 - 6. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi

Davet

Değerli Meslektaşlarım,
Geriatri ve Gerontoloji Bilimlerinin Değerli Araştırmacıları,

Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Birliği (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG) üyesi, Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği (European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS) ve Avrupa Yaşlanma Platformu (AGE Platform Europe) gözlemci üyesi olan ve eğitim etkinlikleri Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (International Institute on Ageing-INIA) tarafından desteklenen; Türk Geriatri Derneği 3-6 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi’nde Türk Geriatri 2014 “6. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi”ni düzenlemektedir.

Kongrede yaşlılık tüm yönleriyle ele alınarak irdelenecek, uluslararası ve ulusal katılımcıların birikimleri ile zenginleştirilecektir. Kongre öncesinde 3 Nisan 2014 tarihinde “Temel Geriatri Güncelleme Kursu” ve “Geriatri Hemşireliği Kursu: Güncel Bilgiler” yapılacaktır.

Kongrede sunulacak bildiri özetleri Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, TÜBİTAK - ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini kapsamında yer alan Türk Geriatri Dergisi’nin  kongre özel sayısında yayınlanacak ve en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

Kurslara ve kongreye katılımınızı; birikimlerinizi paylaşmanızı bekler, saygılar sunarız.

Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Başkan
www.turkgeriatri.org


Organizasyon Firması


turkgeriatri2014@turkgeriatri2014kongresi.org Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Dilek Aslan
Uzm. Dr. Münir Demir Bajin
bilimselsekreterya@turkgeriatri2014kongresi.org

  • Web Adresi: turkgeriatri2014.org