Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Uluslararası Medeniyet Kongresi

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul, değişik medeniyetlere başkentlik yapmış, dün olduğu gibi bugün de dünyanın en kadim ve en güzel şehirlerinden biridir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul’un bu tarihî rolüne uygun bir anlayışla, belirli aralıklarla Uluslararası Medeniyet Kongreleri düzenleyecektir. Mezkûr çerçevede, kongrelerin ilki 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlk kongrenin amacı “medeniyet” kavramını, değişik kültür havzalarında, tarihî ve tahlilî açılardan farklı yönleriyle ele almak ve incelemektir. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz tüm insanlığın günümüzde yaşadığı medeniyet merkezli bunalımlarının tespit, teşhis ve çözümünde yol gösterici olacaktır. İstanbul’un tarihî vicdanı ve idrakinde mahfuz tecrübenin bu yol göstericilikte öncü bir rol üstleneceği muhakkaktır.

Üniversitemizce “medeniyet” konusunda düzenlenecek bu ilk kongre ile İstanbul’un eşsiz tarihî mirası ve doğal güzelliğinde heyecan verici, unutulmaz bir bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu bilgiyi paylaşmak ve bu heyecanı birlikte yaşamak için danışma ve düzenleme kurulu adına sizleri İstanbul’a, Uluslararası Medeniyet Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Hamit OKUR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü


İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM)
Mahir İz Caddesi No:17/1 Bağlarbaşı Üsküdar / İstanbul
Nursen Ateş, nursen.ates@medeniyet.edu.tr
T: 0216 280 81 08 F: 0216 280 20 35
E-posta: kongre@medeniyetkongresi.org
ismam@medeniyet.edu.tr


Organizasyon Sekreteryası
Contrust Kongre Organizasyon
Ayça Öztürk
aycaozturk@con-trust.org
T. +90 216 456 10 62 (pbx)
F. +90 216 456 42 82
Yenişehir Mah. Rumi Sok. Giray Plaza No:26 Kat: 4 34779 Ataşehir İstanbul
www.con-trust.org

  • Web Adresi: medeniyetkongresi.org